Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin U.S. Opportunities (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,62 USD
-3,57 %
wycena na dzień 27.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -12.73%
3m -14.82%
6m -6.38%
12m -3.29%
YTD -14.12%
max 17.32%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% Russell 3000 Growth Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe, emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w USA. Pod uwagę brane są spółki wysokiej jakości, które posiadają wyjątkowy potencjał szybkiego i zrównoważonego wzrostu. Fundusz może mieć niekiedy znaczne pozycje w określonych branżach, takich jak sektor technologii (w tym technologie elektroniczne, usługi technologiczne, biotechnologia czy technologie opieki zdrowotnej).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę