Aegon - Franklin NextStep Growth (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.54%
3m 3.17%
6m 6.30%
12m 9.15%
YTD 15.25%
max 6.38%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które zapewniają ekspozycję na kapitałowe i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność w regionie Azji powinny stanowić od 25 do 50%. Od 10 do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 70 do 90% w dłużne papiery wartościowe. Alokacja w te klasy aktywów może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę