Aegon - Franklin NextStep Growth (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.65%
3m 6.59%
6m 6.26%
12m 15.38%
YTD 1.49%
max 11.13%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje bez określonych regionalnych, krajowych, branżowych lub branżowych limitów kapitalizacji rynkowych. Fundusz dąży do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w zakresie od 60% do 80% w przypadku akcji i instrumentów kapitałowych papierów wartościowych na całym świecie, od 20% do 40% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz od 0% do 10% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych UCI z otwartym i zamkniętym portfelem, w tym funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę