Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin NextStep Growth (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 7.81%
3m -0.78%
6m -2.23%
12m 4.53%
YTD -5.08%
max 3.93%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje bez określonych regionalnych, krajowych, branżowych lub branżowych limitów kapitalizacji rynkowych. Fundusz dąży do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w zakresie od 60% do 80% w przypadku akcji i instrumentów kapitałowych papierów wartościowych na całym świecie, od 20% do 40% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz od 0% do 10% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych UCI z otwartym i zamkniętym portfelem, w tym funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę