Aegon - Franklin NextStep Moderate (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 16.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.03% 1.85% 11/21
3m 5.91% 4.28% 1/20
6m 4.89% 3.59% 5/20
12m 14.22% 9.29% 1/20
YTD 0.93% 0.99% 13/21
max 9.45% 4.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje bez wyznaczonych regionalnych, krajowych, branżowych lub branżowych limitów kapitalizacji dla inwestycji dokonywanych przez fundusze bazowe. Fundusz będzie dążył do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w przedziale od 45% do 65% w przypadku akcji i akcji papierów wartościowych na całym świecie, od 35% do 55% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałej lub zmiennej stopie procentowej oraz od 0% do 5% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych UCI z otwartym i zamkniętym portfelem, w tym funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę