Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin NextStep Moderate (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,63 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.16% 0.85% 12/21
3m 11.45% 9.52% 4/21
6m -1.92% -2.97% 6/21
12m 2.41% -0.29% 5/20
YTD -1.70% -2.72% 6/21
max 6.61% 0.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje bez wyznaczonych regionalnych, krajowych, branżowych lub branżowych limitów kapitalizacji dla inwestycji dokonywanych przez fundusze bazowe. Fundusz będzie dążył do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w przedziale od 45% do 65% w przypadku akcji i akcji papierów wartościowych na całym świecie, od 35% do 55% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałej lub zmiennej stopie procentowej oraz od 0% do 5% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych UCI z otwartym i zamkniętym portfelem, w tym funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę