Aegon - Franklin NextStep Moderate (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,16 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.74% 0.24% 6/24
3m 2.78% 0.92% 3/24
6m 6.74% 3.93% 1/23
12m -0.16% -1.90% 7/22
YTD 8.93% 5.43% 1/23
max 2.01% -0.84% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które zapewniają ekspozycję na kapitałowe i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 45 do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 35 do 55% w dłużne papiery wartościowe. Alokacja w te klasy aktywów może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Fundusz może także uzyskiwać ekspozycję na alternatywne inwestycje, takie jak surowce, towary oraz nieruchomości, za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych oraz funduszy ETF, ale maksymalnie do 10% swoich aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę