Aegon - Franklin NextStep Moderate (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,24 %
wycena na dzień 21.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.01% 1.75% 7/22
3m 3.68% 2.72% 8/21
6m 4.62% 3.51% 6/21
12m 8.65% 6.05% 6/21
YTD 13.21% 8.78% 6/21
max 6.02% 2.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które zapewniają ekspozycję na kapitałowe i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 45 do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 35 do 55% w dłużne papiery wartościowe. Alokacja w te klasy aktywów może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Fundusz może także uzyskiwać ekspozycję na alternatywne inwestycje, takie jak surowce, towary oraz nieruchomości, za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych oraz funduszy ETF, ale maksymalnie do 10% swoich aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę