Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin NextStep Moderate (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,20 PLN
+1,75 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -8.05% -7.68% 10/21
3m -12.08% -11.59% 8/21
6m -7.22% -8.42% 8/20
12m -6.85% -8.43% 7/20
YTD -11.87% -11.34% 8/21
max -4.43% -8.08% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje bez wyznaczonych regionalnych, krajowych, branżowych lub branżowych limitów kapitalizacji dla inwestycji dokonywanych przez fundusze bazowe. Fundusz będzie dążył do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w przedziale od 45% do 65% w przypadku akcji i akcji papierów wartościowych na całym świecie, od 35% do 55% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałej lub zmiennej stopie procentowej oraz od 0% do 5% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych UCI z otwartym i zamkniętym portfelem, w tym funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę