Aegon - Franklin NextStep Moderate (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,66 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.64% -1.88% 16/23
3m 0.08% 0.48% 14/23
6m 1.76% 0.88% 14/23
12m 0.50% -0.85% 10/22
YTD 8.48% 5.57% 5/22
max 1.59% -0.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które zapewniają ekspozycję na kapitałowe i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 45 do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 35 do 55% w dłużne papiery wartościowe. Alokacja w te klasy aktywów może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Fundusz może także uzyskiwać ekspozycję na alternatywne inwestycje, takie jak surowce, towary oraz nieruchomości, za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych oraz funduszy ETF, ale maksymalnie do 10% swoich aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę