Aegon - Franklin NextStep Conservative (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,17 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.03% 0.88% 10/22
3m 2.61% 2.11% 9/22
6m 2.61% 1.91% 7/21
12m 8.17% 5.07% 6/21
YTD 0.86% 0.76% 9/22
max 5.18% 2.57% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 75% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które zapewniają ekspozycję na kapitałowe i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 10 do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 70 do 90% w dłużne papiery wartościowe. Alokacja w te klasy aktywów może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę