Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin NextStep Conservative (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+1,09 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.98% -5.62% 13/21
3m -5.98% -7.06% 10/21
6m -4.26% -5.78% 7/20
12m -2.13% -4.83% 9/20
YTD -5.74% -6.88% 10/21
max -1.70% -5.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 75% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które zapewniają ekspozycję na kapitałowe i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 10 do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 70 do 90% w dłużne papiery wartościowe. Alokacja w te klasy aktywów może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę