Aegon - Franklin NextStep Conservative (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,44 %
wycena na dzień 18.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.25% 0.85% 9/24
3m 1.80% 0.76% 4/24
6m 5.00% 2.52% 2/24
12m 1.98% -0.36% 4/23
YTD 6.09% 3.21% 3/24
max 1.16% -0.45% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 75% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które zapewniają ekspozycję na kapitałowe i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 10 do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 70 do 90% w dłużne papiery wartościowe. Alokacja w te klasy aktywów może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę