Aegon - Franklin NextStep Conservative (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 15.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.35% 0.41% 11/23
3m 0.70% 0.79% 14/23
6m 2.68% 2.10% 12/23
12m 5.50% 3.48% 6/23
YTD 7.77% 4.63% 5/23
max 2.77% 0.93% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 75% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które zapewniają ekspozycję na kapitałowe i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 10 do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 70 do 90% w dłużne papiery wartościowe. Alokacja w te klasy aktywów może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę