Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz US High Yield (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,04 USD
-0,30 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.43%
3m 7.47%
6m -7.36%
12m -3.68%
YTD -7.29%
max -0.68%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu jest inwestowane w papiery dłużne, emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które w momencie zakupu stanowią inwestycje wysokodochodowe. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, nie mogą przekroczyć 20% środków subfunduszu. Subfundusz może nabywać akcje i podobne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak muszą one być sprzedane w ciągu 6 miesięcy. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę