Aegon - Santander Akcji Polskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+0,38 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.32% -1.25% 149/209
3m -1.05% 0.06% 144/208
6m -4.33% -1.61% 165/208
12m -6.84% -3.55% 153/201
36m 4.43% 3.67% 91/191
YTD -3.64% -0.17% 151/201
max 25.26% 36.56% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostała część aktywów funduszu zostanie zainwestowana w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,20 od -0,00 do 1,61 dobry
odchylenie standardowe 3,44% od 2,17% do 5,27% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,22 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę