Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Santander Akcji Polskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,26 PLN
+0,93 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.07% 4.97% 83/205
3m -2.67% 0.37% 157/205
6m -16.46% -9.70% 171/205
12m -18.40% -9.56% 178/204
36m -26.33% -20.11% 151/194
YTD -16.64% -10.31% 174/205
max 7.00% 25.58% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostała część aktywów funduszu zostanie zainwestowana w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,80% od 2,47% do 7,75% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,18 od -0,33 do 0,12 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę