Aegon - Santander Akcji Polskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,31 PLN
+0,97 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -7.22% -6.29% 167/210
3m -2.34% -1.12% 169/210
6m -6.22% -4.44% 143/203
12m -7.54% -9.70% 63/199
36m 4.83% 2.87% 90/190
YTD -3.37% -1.02% 144/201
max 25.62% 35.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostała część aktywów funduszu zostanie zainwestowana w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,46 od -0,00 do 1,76 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,40% od 2,21% do 5,14% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,15 do 0,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę