Aegon - Santander Akcji Polskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,20 PLN
+0,59 %
wycena na dzień 13.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.31% 2.35% 113/212
3m -0.96% -0.53% 117/207
6m 2.81% 2.80% 92/203
12m -4.27% -6.63% 62/201
36m 17.83% 13.92% 60/184
YTD 2.41% 3.51% 125/203
max 33.12% 41.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostała część aktywów funduszu zostanie zainwestowana w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,54 od -0,00 do 1,69 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,43% od 2,29% do 5,01% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,17 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę