Aegon - Allianz US High Yield (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.48%
3m 2.26%
6m 3.34%
12m 2.89%
YTD 9.08%
max 2.19%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% ICE BOFAML US High Yield Master II Index
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu jest inwestowane w papiery dłużne, emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które w momencie zakupu stanowią inwestycje wysokodochodowe. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, nie mogą przekroczyć 20% środków subfunduszu. Subfundusz może nabywać akcje i podobne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak muszą one być sprzedane w ciągu 6 miesięcy. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę