Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz US High Yield (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+11,92 PLN
+2,59 %
wycena na dzień 27.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -14.95%
3m -16.05%
6m -14.25%
12m -11.38%
YTD -16.11%
max -11.50%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu jest inwestowane w papiery dłużne, emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które w momencie zakupu stanowią inwestycje wysokodochodowe. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, nie mogą przekroczyć 20% środków subfunduszu. Subfundusz może nabywać akcje i podobne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak muszą one być sprzedane w ciągu 6 miesięcy. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę