Aegon - Allianz US High Yield (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,26 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 15.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.70%
3m 2.24%
6m 3.70%
12m 7.09%
YTD 10.60%
max 3.61%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% ICE BOFAML US High Yield Master II Index
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu jest inwestowane w papiery dłużne, emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które w momencie zakupu stanowią inwestycje wysokodochodowe. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, nie mogą przekroczyć 20% środków subfunduszu. Subfundusz może nabywać akcje i podobne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak muszą one być sprzedane w ciągu 6 miesięcy. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę