Aegon - Allianz Global Metals and Mining (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,95 PLN
+0,92 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.57%
3m -4.28%
6m -7.60%
12m -14.35%
YTD 3.34%
max 0.68%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Euromoney Global Mining Net Total Return + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Global Metals and Mining . Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w w akcje spółek, które powinny przynajmniej częściowo skorzystać bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę