Aegon - Allianz Obligacji Globalnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.73% 1.05% 36/62
3m -0.18% 0.80% 38/61
6m -0.69% 0.03% 44/60
12m -3.35% -1.37% 49/60
YTD 1.00% 1.33% 34/62
max 0.65% 2.03% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 30% Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 25% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR + 15% Markit iBoxx Global Developed Liquid High Yield (EUR Hedged) TR Capped + 10% J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro + 20% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę