Aegon - Allianz Obligacji Globalnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.60% 0.05% 12/61
3m 2.45% 2.47% 30/60
6m 1.28% 3.30% 43/59
12m -0.79% 0.60% 36/58
YTD 2.72% 2.78% 29/60
max 2.36% 3.32% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 30% Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 25% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR + 15% Markit iBoxx Global Developed Liquid High Yield (EUR Hedged) TR Capped + 10% J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro + 20% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę