Aegon - Allianz US Short Duration High Income Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,10 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.06%
3m -0.75%
6m -0.19%
12m -0.59%
YTD 1.82%
max 1.99%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz US Short Duration High Income Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, których emitentami są spółki mające swoją siedzibę na terytorium USA, które w chwili nabycia stanowią inwestycje o wysokiej rentowności.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę