Aegon - Allianz US Short Duration High Income Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.42%
3m 2.36%
6m 0.42%
12m 1.68%
YTD 3.28%
max 3.45%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz US Short Duration High Income Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, których emitentami są spółki mające swoją siedzibę na terytorium USA, które w chwili nabycia stanowią inwestycje o wysokiej rentowności.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę