Aegon - PKO Akcji Dywidendowych Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,89 PLN
-0,75 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.62% 3.03% 28/92
3m 10.77% 13.44% 39/90
6m 1.47% -0.77% 7/87
12m 2.60% 1.21% 22/86
YTD 12.55% 15.67% 43/90
max 8.73% 18.87% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% MSCI World High Dividend Yield (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe dopuszczone do obrotu w krajach należących do OECD oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione instrumenty finansowe. Podstawowymi kryteriami doboru lokat funduszu jest analiza spółek pod względem wielkości i regularności wypłacanej dywidendy.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę