Aegon - PKO Akcji Dywidendowych Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.20% 0.85% 46/90
3m -3.15% -4.44% 21/87
6m -8.42% -9.70% 37/87
12m -9.79% -8.56% 43/82
YTD 3.11% 5.02% 69/90
max -0.39% 7.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% MSCI World High Dividend Yield (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe dopuszczone do obrotu w krajach należących do OECD oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione instrumenty finansowe. Podstawowymi kryteriami doboru lokat funduszu jest analiza spółek pod względem wielkości i regularności wypłacanej dywidendy.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę