Aegon - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.64% 0.67% 1/48
3m -8.28% -6.53% 43/48
6m -16.61% -12.63% 43/46
12m -13.54% -13.63% 27/45
YTD 7.11% 3.92% 1/48
max 5.59% -0.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 90% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Polityka inwestycyjna funduszu źródłowego ukierunkowana jest na długoterminowy wzrost kapitału przez inwestowanie aktywów na europejskich rynkach akcji, z koncentracją na spółkach o małej kapitalizacji.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę