Aegon - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,79 PLN
-0,64 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.25% -0.74% 45/49
3m 0.77% 0.42% 19/49
6m 16.68% 10.73% 7/46
12m -9.32% -6.56% 29/44
YTD 20.58% 13.02% 5/46
max 18.87% 8.68% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 90% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Polityka inwestycyjna funduszu źródłowego ukierunkowana jest na długoterminowy wzrost kapitału przez inwestowanie aktywów na europejskich rynkach akcji, z koncentracją na spółkach o małej kapitalizacji.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę