Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,12 PLN
-0,93 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.22% -0.03% 21/51
3m 16.28% 12.84% 9/50
6m -10.13% -9.45% 28/47
12m -2.28% -1.53% 22/44
36m 6.25% 0.96% 8/36
YTD -9.94% -8.54% 29/47
max 17.05% 10.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Polityka inwestycyjna funduszu źródłowego ukierunkowana jest na długoterminowy wzrost kapitału przez inwestowanie aktywów na europejskich rynkach akcji, z koncentracją na spółkach o małej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,30 od -0,00 do 1,84 bardzo dobry
odchylenie standardowe 6,26% od 3,92% do 6,26% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,03 od -0,09 do 0,24 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę