Aegon - Allianz Małych Spółek Europejskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,33 PLN
+1,97 %
wycena na dzień 11.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.20% -1.37% 41/46
3m -3.55% -1.62% 37/46
6m -5.83% -0.19% 41/46
12m -3.49% 1.52% 36/44
YTD 16.52% 14.44% 8/45
max 14.86% 10.05% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 90% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Polityka inwestycyjna funduszu źródłowego ukierunkowana jest na długoterminowy wzrost kapitału przez inwestowanie aktywów na europejskich rynkach akcji, z koncentracją na spółkach o małej kapitalizacji.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę