Aegon - Allianz India Equity (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,94 PLN
+0,87 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 6.43%
3m 6.35%
6m -2.20%
12m -5.36%
YTD 3.71%
max 13.44%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji indyjskich
  • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
  • benchmark: 90% MSCI India Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz India Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek utworzonych na subkontynencie indyjskim, w tym w Indiach, Pakistanie, na Sri Lance i w Bangladeszu.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę