Aegon - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,15 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 24.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.91% 1.25% 13/49
3m 3.23% 2.11% 13/49
6m 21.53% 15.42% 8/46
12m -2.97% -3.06% 23/44
YTD 20.53% 14.99% 9/46
max 15.73% 10.57% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 90% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Equity Growth Select. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje i inne papiery udziałowe spółek o dużym potencjale wzrostu i minimalnej kapitalizacji rynkowej 5 mld EUR, mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę