Aegon - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,32 PLN
+0,30 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.48% 2.58% 4/50
3m 15.97% 12.80% 8/47
6m -3.13% -4.48% 26/46
12m 1.57% -1.51% 24/45
YTD 16.74% 12.94% 5/47
max 12.09% 8.60% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 90% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Equity Growth Select. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje i inne papiery udziałowe spółek o dużym potencjale wzrostu i minimalnej kapitalizacji rynkowej 5 mld EUR, mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę