Aegon - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.03% 0.67% 41/48
3m -7.11% -6.53% 30/48
6m -15.77% -12.63% 40/46
12m -14.86% -13.63% 30/45
YTD 3.71% 3.92% 32/48
max -0.42% -0.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 90% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Equity Growth Select. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje i inne papiery udziałowe spółek o dużym potencjale wzrostu i minimalnej kapitalizacji rynkowej 5 mld EUR, mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę