Aegon - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,17 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 13.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.16% 4.27% 1/46
3m 12.11% 9.20% 1/46
6m 10.48% 9.01% 14/46
12m 17.28% 11.58% 6/45
YTD 29.34% 21.82% 6/45
max 24.19% 17.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 90% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Equity Growth Select. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje i inne papiery udziałowe spółek o dużym potencjale wzrostu i minimalnej kapitalizacji rynkowej 5 mld EUR, mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę