Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Europe Equity Growth Select (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,80 PLN
-1,79 %
wycena na dzień 30.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.24% -20.29% 11/49
3m -19.61% -24.68% 6/48
6m -10.18% -19.17% 5/45
12m -5.92% -14.82% 7/45
36m -3.62% -13.35% 3/30
YTD -19.53% -24.30% 8/48
max 4.61% -8.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 90% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Equity Growth Select. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje i inne papiery udziałowe spółek o dużym potencjale wzrostu i minimalnej kapitalizacji rynkowej 5 mld EUR, mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,44 od -0,00 do 1,92 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,04% od 2,80% do 4,70% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,08 do 0,33 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę