Aegon - Allianz Surowców i Energii (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.13%
3m 8.28%
6m -2.17%
12m -1.77%
YTD 9.15%
max -10.09%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę