Aegon - PKO Akcji Rynku Złota (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,80 PLN
+0,67 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 11.36% 3.91% 2/24
3m 2.20% 2.33% 16/24
6m 17.74% 7.09% 2/24
12m 7.78% -1.45% 2/23
YTD 13.00% 4.30% 3/24
max 7.00% 0.97% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców - metale szlachetne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% NYSE Arca Gold Miners (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę