Aegon - PKO Surowców Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,09 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.43%
3m -3.39%
6m 6.30%
12m -4.81%
YTD 6.36%
max 2.77%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% MSCI World Commodity Producers (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dające ekspozycję na następujące sektory gospodarki: poszukiwanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę