Aegon - PKO Surowców Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,56 PLN
+0,45 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -6.72%
3m 11.30%
6m -2.96%
12m 9.85%
YTD 10.57%
max 6.83%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% MSCI World Commodity Producers (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dające ekspozycję na następujące sektory gospodarki: poszukiwanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę