Aegon - PKO Surowców Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,98 PLN
-1,46 %
wycena na dzień 21.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.48%
3m 4.57%
6m 17.30%
12m 17.33%
YTD 16.98%
max 13.03%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% MSCI World Commodity Producers (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dające ekspozycję na następujące sektory gospodarki: poszukiwanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę