Aegon - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,27 PLN
+0,21 %
wycena na dzień 11.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.14% -0.73% 4/31
3m 0.48% 1.26% 19/29
6m 1.70% 3.58% 18/29
12m 9.84% 8.12% 9/29
36m 6.35% 4.98% 13/23
YTD 11.49% 10.47% 9/29
max 9.97% 8.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 60% lokat fundusz inwestuje w akcje oraz warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe spółek wypłacających dywidendę, z siedzibą w Europie. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w listy zastawne i papiery dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,09 od -0,00 do 0,87 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,85% od 2,78% do 4,51% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,01 do 0,21 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę