Aegon - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,88 PLN
+0,70 %
wycena na dzień 20.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.71% -4.26% 16/30
3m -1.76% 1.92% 24/30
6m -0.18% -1.31% 5/30
12m -4.49% 0.37% 24/30
YTD 7.34% 5.96% 7/30
max 5.88% 4.12% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 60% lokat fundusz inwestuje w akcje oraz warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe spółek wypłacających dywidendę, z siedzibą w Europie. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w listy zastawne i papiery dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę