Aegon - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,31 PLN
+0,24 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.90% 3.04% 24/30
3m 0.94% -0.93% 3/30
6m 5.83% 3.43% 2/30
12m -5.00% -3.89% 16/30
YTD 9.36% 6.32% 2/30
max 7.88% 4.47% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 60% lokat fundusz inwestuje w akcje oraz warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe spółek wypłacających dywidendę, z siedzibą w Europie. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w listy zastawne i papiery dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę