Aegon - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,75 PLN
-0,58 %
wycena na dzień 18.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.58% -2.80% 2/29
3m -3.07% -2.81% 17/29
6m -3.20% -2.55% 16/29
12m 2.17% 1.59% 7/29
36m 8.43% 4.82% 9/22
YTD 9.48% 6.93% 5/29
max 7.99% 5.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 60% lokat fundusz inwestuje w akcje oraz warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe spółek wypłacających dywidendę, z siedzibą w Europie. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w listy zastawne i papiery dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę