Aegon - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,26 PLN
+1,06 %
wycena na dzień 21.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.07% 2.54% -/-
3m 2.02% 4.01% -/-
6m 7.84% 17.99% -/-
12m 2.66% 2.53% -/-
YTD 13.87% 20.31% -/-
max 16.27% 28.41% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 20% do 50% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities, który inwestuje w akcje spółek dywidendowych z całego świata oraz od 20% do 50% lokat lokowane jest w tytuły uczestnictwa UniFavorit: Aktien inwestującego w spółki na całym świecie. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę