Aegon - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,45 PLN
+0,36 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.83% 1.84% 51/89
3m 6.43% 0.70% 25/89
6m 6.45% 3.83% 23/89
12m 9.39% 10.72% 36/85
36m 22.97% 30.50% 36/65
YTD 20.06% 21.36% 40/88
max 22.58% 29.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 20% do 50% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities, który inwestuje w akcje spółek dywidendowych z całego świata oraz od 20% do 50% lokat lokowane jest w tytuły uczestnictwa UniFavorit: Aktien inwestującego w spółki na całym świecie. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,85 słaby
odchylenie standardowe 3,16% od 1,94% do 15,04% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,40 do 0,27 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę