Aegon - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,81 PLN
+0,68 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.66% -2.17% 28/91
3m 0.67% 3.37% 52/91
6m 3.72% 6.93% 37/90
12m 1.96% 3.27% 27/85
YTD 14.52% 20.28% 36/88
max 16.93% 28.37% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 20% do 50% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities, który inwestuje w akcje spółek dywidendowych z całego świata oraz od 20% do 50% lokat lokowane jest w tytuły uczestnictwa UniFavorit: Aktien inwestującego w spółki na całym świecie. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę