Aegon - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,28 PLN
-0,25 %
wycena na dzień 17.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.01% -0.07% 10/24
3m 1.72% 0.10% 1/24
6m 4.55% 0.92% 1/24
12m 7.45% 2.90% 1/24
36m 9.16% 5.91% 4/21
YTD 8.79% 4.26% 2/24
max 7.90% 5.50% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (15% MSCI World Total Return (Net) + 85% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę