Aegon - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 13.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.96% 0.55% 5/24
3m 1.95% 0.82% 4/24
6m 4.03% 2.84% 6/24
12m 2.40% -0.43% 2/23
YTD 4.85% 3.05% 6/24
max 4.00% 4.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (15% MSCI World Total Return (Net) + 85% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę