Aegon - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,26 PLN
+0,22 %
wycena na dzień 13.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.85% 0.51% 48/49
3m 1.08% 0.86% 18/49
6m 4.76% 3.88% 17/47
12m -3.06% -2.51% 23/45
YTD 9.41% 5.21% 1/47
max 12.18% 7.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (75% MSCI World Total Return (Net) + 25% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę