Aegon - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,57 PLN
-0,46 %
wycena na dzień 17.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.22% -0.44% 10/48
3m 1.34% -0.90% 2/48
6m 2.67% -0.26% 3/48
12m 7.05% 1.74% 6/46
36m 18.18% 8.90% 1/35
YTD 15.03% 6.32% 1/47
max 17.94% 8.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (75% MSCI World Total Return (Net) + 25% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę