Aegon - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,17 PLN
+0,99 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.69% -2.82% 34/49
3m -0.30% -0.26% 32/49
6m 0.98% -0.20% 24/48
12m -4.07% -2.60% 29/46
YTD 9.31% 4.26% 1/47
max 12.08% 6.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (75% MSCI World Total Return (Net) + 25% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę