Aegon - Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,38 PLN
-0,40 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.85%
3m 3.22%
6m -0.93%
12m -10.23%
YTD 2.83%
max -3.48%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne zagraniczne pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 90% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę