Aegon - Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 24.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 5.60%
3m 4.17%
6m 8.89%
12m 4.84%
YTD 8.25%
max 1.60%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 90% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę