Aegon - Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,28 PLN
+0,29 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.66%
3m 5.15%
6m 7.00%
12m -8.50%
YTD 4.87%
max -1.56%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne zagraniczne pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 90% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę