Aegon - Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,29 PLN
-0,29 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.47%
3m 1.43%
6m 6.60%
12m 2.63%
YTD 5.55%
max -0.93%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 90% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę