Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,33 PLN
+0,35 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.50%
3m 10.43%
6m -9.31%
12m -6.56%
36m -4.40%
YTD -9.20%
max -4.02%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,08% - -
Sharpe'a -0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę