Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,23 PLN
+0,27 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -16.18%
3m -19.21%
6m -15.70%
12m -12.64%
36m -13.67%
YTD -19.18%
max -14.56%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 90% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,86% - -
Sharpe'a -0,12 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę