Aegon - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.10% 0.69% 3/23
3m 5.15% 4.16% 4/23
6m 4.61% 5.34% 12/22
12m 0.25% -5.47% 4/21
YTD 5.50% 3.98% 4/23
max 2.77% -0.34% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne rynków wschodzących uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 90% JPMorgan EMBI Global (Euro Hedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę