Aegon - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 24.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.80% 3.07% 11/23
3m 2.92% 1.52% 5/23
6m 8.21% 5.74% 5/23
12m 8.17% 3.94% 3/21
YTD 8.57% 5.56% 5/23
max 5.77% 1.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 90% JPMorgan EMBI Global (Euro Hedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę