Aegon - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,12 PLN
-0,10 %
wycena na dzień 25.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.79% -0.56% 2/24
3m 5.18% 1.97% 5/24
6m 5.37% 2.54% 1/22
12m 10.71% 4.57% 2/22
36m 12.72% 4.11% 1/15
YTD 2.97% -0.35% 2/24
max 12.74% 3.81% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 90% JPMorgan EMBI Global (Euro Hedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,53 od -0,00 do 0,53 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,45% od 0,81% do 3,14% niska zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,06 do 0,29 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę