Aegon - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,11 PLN
-0,10 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.10% 2.02% 11/23
3m 2.57% 1.40% 4/23
6m 7.50% 5.48% 5/23
12m 6.28% 1.94% 4/21
YTD 7.67% 4.65% 5/23
max 4.88% 0.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 90% JPMorgan EMBI Global (Euro Hedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę