Aegon - Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,19 PLN
+0,17 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.15%
3m 4.01%
6m 1.07%
12m 2.28%
YTD 6.15%
max 7.48%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne High Yield
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę