Aegon - Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.51%
3m 1.54%
6m 5.89%
12m 3.64%
YTD 7.78%
max 9.14%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę