Aegon - Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,17 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.14%
3m 1.31%
6m 3.36%
12m 4.08%
YTD 8.64%
max 10.01%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę