Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,60 PLN
+0,59 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -10.14%
3m -12.30%
6m -9.88%
12m -8.24%
36m -3.66%
YTD -12.15%
max -0.24%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,18% - -
Sharpe'a -0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę