Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,09 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.08%
3m 4.40%
6m -5.73%
12m -2.71%
36m 2.19%
YTD -5.57%
max 7.24%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,31% - -
Sharpe'a -0,03 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę