Aegon - Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.90%
3m 0.79%
6m 0.03%
12m -1.89%
YTD 0.90%
max 0.07%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Barclays Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w obligacje przedsiębiorstw z całego świata, szeroko zróżnicowane pod względem branży, emitentów i regionów.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę