Aegon - Allianz PIMCO Income (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.88% 0.24% 6/61
3m 3.24% 2.65% 13/60
6m 3.02% 3.48% 27/59
12m 1.66% 0.82% 12/58
YTD 3.06% 2.95% 15/60
max 6.45% 6.73% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę