Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz PIMCO Income (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,41 PLN
+0,40 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -7.99% -5.99% 51/63
3m -8.89% -6.15% 52/63
6m -7.39% -5.13% 49/60
12m -6.31% -5.55% 28/58
36m -2.64% -5.05% 18/46
YTD -8.89% -6.08% 51/63
max 0.16% 1.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,27 od -0,00 do 1,05 dobry
odchylenie standardowe 1,58% od 0,44% do 3,00% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,12 od -0,29 do 0,13 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę