Aegon - Allianz PIMCO Income (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 17.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.37% 0.01% 8/60
3m -0.30% -2.28% 27/60
6m 1.24% -1.03% 25/58
12m 4.55% 1.61% 13/57
36m 8.26% 4.95% 2/44
YTD 4.92% 2.52% 17/58
max 8.37% 6.28% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę