Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz PIMCO Income (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.13% 0.79% 55/63
3m 6.53% 4.26% 10/63
6m -2.55% -1.92% 37/63
12m -1.43% -2.70% 33/60
36m 2.76% -0.44% 15/51
YTD -2.54% -1.79% 38/63
max 7.13% 5.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,37 od -0,00 do 1,10 dobry
odchylenie standardowe 1,70% od 0,47% do 3,25% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,17 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę