Aegon - Allianz PIMCO Global Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,11 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.55% 0.05% 14/61
3m 2.16% 2.47% 45/60
6m 1.75% 3.30% 41/59
12m 1.46% 0.60% 13/58
YTD 1.96% 2.78% 50/60
max 1.48% 6.54% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata, przede wszystkim emitentów o ratingu inwestycyjnym z rynków rozwiniętych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę