Aegon - Allianz PIMCO Global Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,32 PLN
-0,30 %
wycena na dzień 11.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.04% 0.02% 23/60
3m 1.60% -1.92% 2/60
6m 4.06% -0.60% 2/58
12m 7.15% 1.90% 2/57
36m 6.77% 6.10% 18/43
YTD 6.77% 2.73% 6/58
max 6.27% 6.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata, przede wszystkim emitentów o ratingu inwestycyjnym z rynków rozwiniętych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę