Aegon - Allianz PIMCO Global Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,18 PLN
+0,17 %
wycena na dzień 20.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.33% -2.02% 2/61
3m 3.42% 0.07% 2/61
6m 5.06% 0.17% 2/59
12m 6.06% 2.09% 2/57
YTD 6.68% 2.85% 6/58
max 6.18% 6.62% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata, przede wszystkim emitentów o ratingu inwestycyjnym z rynków rozwiniętych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę