Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz PIMCO Global Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,17 PLN
+0,16 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.87% 0.79% 20/63
3m 3.41% 4.26% 35/63
6m 2.41% -1.92% 8/63
12m 3.61% -2.70% 8/60
36m 9.41% -0.44% 5/51
YTD 2.53% -1.79% 8/63
max 8.48% 5.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata, przede wszystkim emitentów o ratingu inwestycyjnym z rynków rozwiniętych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,72 od -0,00 do 1,10 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,88% od 0,47% do 3,25% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,17 do 0,19 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę