Aegon - Santander Obligacji Europejskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.59%
3m 0.60%
6m 0.27%
12m 0.79%
YTD 0.30%
max -0.50%

Oceny Analiz Online

Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne europejskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index (EMU5) zabezpieczony do złotego
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu, przy zachowaniu zasady minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta i ryzyka ograniczonej płynności oraz przy akceptacji ryzyka stóp procentowych. Fundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w papiery wartościowe denominowane w EURO. Do 100% aktywów Funduszu może być lokowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę