Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.45% 3.63% 65/212
3m 2.04% -0.83% 20/207
6m 7.67% 1.58% 6/203
12m -14.91% -6.05% 194/201
YTD 12.94% 3.86% 1/203
max 34.92% 16.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę