Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,13 PLN
+0,82 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.18% 0.67% 175/216
3m -12.63% 0.64% 209/216
6m -21.79% -3.61% 206/213
12m -18.15% -14.67% 173/212
YTD 3.22% 2.83% 63/216
max 23.31% 14.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę