Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,43 PLN
-0,52 %
wycena na dzień 17.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.20% -6.00% 59/214
3m 3.24% -3.52% 1/208
6m 1.49% -0.43% 45/206
12m -11.69% -10.58% 143/203
YTD 9.31% 0.23% 1/206
max 30.58% 12.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę