Aegon Alfa ETF 8 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 12.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.71% 1.06% 98/126
3m 1.25% 0.42% 18/126
6m 1.62% 2.09% 65/125
12m 3.95% 0.66% 15/123
36m 11.54% 8.17% 35/117
YTD 2.08% 3.04% 85/125
max 13.10% 7.98% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 30.12.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 25% WIG20 + 75% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 0%-50% aktywów, instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-40%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 30%-95%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-45%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-30% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-40% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.h.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,52 od -0,00 do 1,77 dobry
odchylenie standardowe 1,03% od 0,44% do 1,85% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,43 do 0,37 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę