Aegon Alfa ETF 8 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 16.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.72% -1.79% 8/131
3m -0.54% -0.80% 47/131
6m 1.84% 0.85% 30/130
12m 1.00% -2.72% 13/127
36m 9.80% 5.49% 31/121
YTD 0.09% 0.73% 74/130
max 10.90% 5.56% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 30.12.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 25% WIG20 + 75% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 0%-50% aktywów, instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-40%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 30%-95%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-45%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-30% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-40% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.h.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,54 od -0,00 do 1,86 dobry
odchylenie standardowe 1,04% od 0,41% do 2,18% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,42 do 0,40 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę