Aegon - Investor Nowych Technologii (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,68 PLN
+1,44 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 6.94%
3m -10.20%
6m -17.91%
12m -3.58%
36m 72.01%
YTD 7.56%
max 72.44%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów fundusz inwestuje w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,80% - -
Sharpe'a 0,22 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę