Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,02 PLN
+1,07 %
wycena na dzień 26.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -23.35% -23.79% 29/66
3m -22.65% -21.25% 39/66
6m -20.68% -18.10% 43/65
12m -24.05% -21.59% 37/65
36m -28.24% -32.71% 9/58
YTD -22.93% -21.60% 39/66
max -2.77% -9.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 20% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% sWIG80 + 30% MSCI World SMID Cap (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Minimum 60% aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty udziałowe. Dodatkowo przynajmniej 30% portfela lokowana jest w akcje mniejszych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2% lub w przypadku rynków zagranicznych, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld EUR. Do 40% aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,64 od -0,00 do 2,62 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,73% od 2,73% do 4,04% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,16 od -0,49 do 0,10 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę