Aegon - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,83 PLN
+0,33 %
wycena na dzień 20.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.15% 2.42% 45/66
3m 6.48% 9.47% 47/66
6m 8.30% 12.20% 50/65
12m 4.06% 10.90% 54/65
36m -2.01% -6.81% 10/58
YTD 4.14% 6.88% 57/66
max 31.37% 23.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 20% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% sWIG80 + 30% MSCI World SMID Cap (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Minimum 60% aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty udziałowe. Dodatkowo przynajmniej 30% portfela lokowana jest w akcje mniejszych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2% lub w przypadku rynków zagranicznych, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld EUR. Do 40% aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,43 od -0,00 do 2,50 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,50% od 2,50% do 3,93% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,07 od -0,41 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę