Aegon - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,08 PLN
-0,45 %
wycena na dzień 13.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.22% 2.95% 52/66
3m 1.88% 2.26% 33/66
6m -1.45% 0.42% 40/66
12m -0.38% 3.68% 49/64
36m 4.68% -4.57% 9/58
YTD 3.79% 6.70% 37/65
max 23.36% 12.45% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 20% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% sWIG80 + 30% MSCI World SMID Cap (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Minimum 60% aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty udziałowe. Dodatkowo przynajmniej 30% portfela lokowana jest w akcje mniejszych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2% lub w przypadku rynków zagranicznych, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld EUR. Do 40% aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,79 od -0,00 do 2,22 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,68% od 2,68% do 4,15% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,01 od -0,37 do 0,14 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę