Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity Sterling Cash (GBP) UFK
kurs GBP
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 GBP
0,00 %
wycena na dzień 01.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.03%
3m -0.06%
6m -0.01%
12m 0.04%
36m 0.21%
YTD -0.01%
max 0.28%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 19.01.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: GBP
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,6 mln PLN (12.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% GBP 1M LIBID
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe denominowane w funtach szterlingach (GBP), których termin zapadalności jest krótszy niż 12 miesięcy. Fundusz może także posiadać w portfelu instrumenty rynku pieniężnego i gotówkę, pod warunkiem że średni pozostały czas do terminu wygaśnięcia portfela inwestycyjnego nie przekracza 12 miesięcy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,01% - -
Sharpe'a -3,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę