Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - BlackRock US Dollar Reserve (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,00 USD
-0,00 %
wycena na dzień 13.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.01%
3m 0.09%
6m 0.33%
12m 1.16%
36m 4.40%
YTD 0.40%
max 4.98%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Założeniem Reserve Fund jest dążenie do wzrostu wartości przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitału i wysokiej płynności. Fundusz inwestuje nie mniej niż 90% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w dolarach amerykańskich, oraz w środki pieniężne denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz jest zarządzany tak, by średni okres pozostały do terminu wymagalności aktywów Funduszu w żadnym momencie nie przekraczał 12 miesięcy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,06% - -
Sharpe'a -0,45 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę