Aegon - BlackRock Euro Reserve (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.04%
3m -0.12%
6m -0.23%
12m -0.49%
36m -1.29%
YTD -0.03%
max -1.30%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz nie mniej niż 90% aktywów inwestuje w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w euro, oraz w środki pieniężne denominowane w euro. Subfundusz będzie utrzymywał średni ważony okres wymagalności na poziomie nieprzekraczającym 60 dni.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę