Aegon - BlackRock Euro Reserve (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 21.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.04%
3m -0.10%
6m -0.22%
12m -0.48%
36m -1.34%
YTD -0.10%
max -1.37%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz nie mniej niż 90% aktywów inwestuje w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w euro, oraz w środki pieniężne denominowane w euro. Subfundusz będzie utrzymywał średni ważony okres wymagalności na poziomie nieprzekraczającym 60 dni.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,01% - -
Sharpe'a 0,21 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę