Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin Global Real Estate (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,09 USD
+0,81 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.41%
3m -13.84%
6m -20.16%
12m -14.75%
36m -5.56%
YTD -19.24%
max -1.06%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu będą lokowane w hipotecznych funduszach powierniczych (REITS) i innych spółkach, których główną działalnością jest finansowanie, obrót, posiadanie, budowa i zarządzanie nieruchomościami na całym świecie. Fundusz będzie dążył do lokowania aktywów w spółki szeroko rozumianego sektora nieruchomości w różnych krajach. Składniki portfela w walucie innej niż dolar amerykański zostaną zabezpieczone w dolarach amerykańskich, aby zredukować ryzyko walutowe. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,88% - -
Sharpe'a -0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę