Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity France (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,33 EUR
+3,32 %
wycena na dzień 05.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 16.78%
3m -10.66%
6m -25.06%
12m -24.04%
36m -39.57%
YTD -27.67%
max -27.98%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Francja
  • benchmark: 100% CAC All-Tradable (N)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Cel ten jest realizowany poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje spółek francuskich. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,86% od 4,25% do 6,86% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,20 od -0,20 do 0,10 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę