Aegon - Fidelity France (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,12 EUR
+0,89 %
wycena na dzień 06.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.79%
3m 1.64%
6m 2.86%
12m 7.57%
36m -4.01%
YTD 14.23%
max -3.05%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Francja
  • benchmark: 100% CAC All-Tradable (N)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Cel ten jest realizowany poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje spółek francuskich. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,51% od 3,00% do 4,51% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,01 od 0,01 do 0,30 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę