Aegon - Fidelity France (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,04 EUR
-0,29 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.00%
3m 2.34%
6m -0.66%
12m 8.04%
36m -9.22%
YTD -3.14%
max -3.55%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Francja
  • benchmark: 100% CAC All-Tradable (N)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Cel ten jest realizowany poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje spółek francuskich. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,40% od 2,93% do 4,40% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,01 od -0,01 do 0,27 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę