Aegon - Fidelity European Smaller Companies (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,01 EUR
-0,04 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.82%
3m 10.43%
6m 5.76%
12m 10.74%
36m 30.12%
YTD 22.01%
max 27.72%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% EMIX Smaller European Companies - Gross
  • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów jest inwestowane w akcje wzrostowe małych i średnich spółek europejskich. Pozostałe środki będą lokowane w akcje spółek niedowartościowanych lub restrukturyzowanych. Inwestycją będą obejmowane spółki z sektora technologicznego, usług dla biznesu, outsourcingu, rozrywki i ochrony zdrowia. Ok. 10% aktywów będzie utrzymywane w akcjach największych i najlepszych spółek giełdowych, cieszących się dużym zaufaniem inwestorów (tzw. blue chips), tak aby zapewnić odpowiednią płynność. Portfel obejmuje ok. 200 spółek.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,54% - -
Sharpe'a 0,22 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę