Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity European Smaller Companies (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,07 EUR
+0,32 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.74%
3m 16.04%
6m -13.85%
12m -1.45%
36m 4.33%
YTD -13.23%
max 17.93%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% EMIX Smaller European Companies - Gross
  • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów jest inwestowane w akcje wzrostowe małych i średnich spółek europejskich. Pozostałe środki będą lokowane w akcje spółek niedowartościowanych lub restrukturyzowanych. Inwestycją będą obejmowane spółki z sektora technologicznego, usług dla biznesu, outsourcingu, rozrywki i ochrony zdrowia. Ok. 10% aktywów będzie utrzymywane w akcjach największych i najlepszych spółek giełdowych, cieszących się dużym zaufaniem inwestorów (tzw. blue chips), tak aby zapewnić odpowiednią płynność. Portfel obejmuje ok. 200 spółek.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,29% - -
Sharpe'a 0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę