Aegon - Fidelity European Smaller Companies (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,23 EUR
+0,91 %
wycena na dzień 17.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.74%
3m 12.08%
6m 15.63%
12m 23.76%
36m 31.95%
YTD 2.04%
max 38.70%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% EMIX Smaller European Companies - Gross
  • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów jest inwestowane w akcje wzrostowe małych i średnich spółek europejskich. Pozostałe środki będą lokowane w akcje spółek niedowartościowanych lub restrukturyzowanych. Inwestycją będą obejmowane spółki z sektora technologicznego, usług dla biznesu, outsourcingu, rozrywki i ochrony zdrowia. Ok. 10% aktywów będzie utrzymywane w akcjach największych i najlepszych spółek giełdowych, cieszących się dużym zaufaniem inwestorów (tzw. blue chips), tak aby zapewnić odpowiednią płynność. Portfel obejmuje ok. 200 spółek.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,59% - -
Sharpe'a 0,24 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę