Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity Global Demographics (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,08 EUR
+0,45 %
wycena na dzień 02.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -13.15%
3m -19.11%
6m -10.14%
12m -11.03%
36m 6.36%
YTD -18.75%
max 12.09%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI All Countries World Index (Net)
  • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału uzyskany za pomocą portfela inwestowanego głównie w akcje spółek na całym świecie, które czerpią profity ze zmian demograficznych. Inwestycje obejmują między innymi spółki z branży opieki zdrowotnej i dóbr konsumenckich, które osiągają korzyści, bazując na rosnącej średniej długości życia w starzejących się społeczeństwach oraz zjawisku bogacenia się społeczeństw na rynkach wschodzących. Fundusz może zainwestować maksymalnie 30% swoich aktywów na rynkach wschodzących. Po uwzględnieniu powyższych warunków Zarządzający inwestycjami ma swobodę wyboru spółek bez względu na ich rozmiar, branżę czy lokalizację i skupia się na inwestycjach w ograniczoną liczbę spółek, przez co portfel funduszu jest mniej dywersyfikowany.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,56% - -
Sharpe'a 0,10 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę