Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity Global Demographics (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,11 EUR
-0,50 %
wycena na dzień 03.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.20%
3m 23.51%
6m -0.50%
12m 3.97%
36m 22.62%
YTD -0.09%
max 37.82%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI All Countries World Index (Net)
  • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału uzyskany za pomocą portfela inwestowanego głównie w akcje spółek na całym świecie, które czerpią profity ze zmian demograficznych. Inwestycje obejmują między innymi spółki z branży opieki zdrowotnej i dóbr konsumenckich, które osiągają korzyści, bazując na rosnącej średniej długości życia w starzejących się społeczeństwach oraz zjawisku bogacenia się społeczeństw na rynkach wschodzących. Fundusz może zainwestować maksymalnie 30% swoich aktywów na rynkach wschodzących. Po uwzględnieniu powyższych warunków Zarządzający inwestycjami ma swobodę wyboru spółek bez względu na ich rozmiar, branżę czy lokalizację i skupia się na inwestycjach w ograniczoną liczbę spółek, przez co portfel funduszu jest mniej dywersyfikowany.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,84% - -
Sharpe'a 0,17 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę