Aegon - NN Japonia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,89 PLN
+0,49 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.70%
3m -9.90%
6m -11.09%
12m -18.97%
36m 6.51%
YTD 3.81%
max -1.64%

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji japońskich
  • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Japan Equity, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę