Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - NN Średnich i Małych Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,27 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.86% 9.29% 58/60
3m 1.04% 3.52% 32/60
6m 1.81% 4.06% 31/60
12m -1.35% 5.76% 43/59
36m -16.58% -14.57% 35/53
YTD -1.05% 1.79% 31/60
max 9.20% 10.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
  • polityka inwestycyjna: Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowić będą akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,35 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,17% od 4,04% do 6,83% niska zmienność
Sharpe'a -0,13 od -0,28 do 0,16 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę