Aegon - Aviva Depozytowy Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.09% 0.15% 76/113
3m 0.46% 0.44% 52/113
6m 0.56% 0.62% 58/112
12m 1.08% 1.46% 83/110
36m 3.28% 5.81% 86/98
YTD -0.01% -0.01% 62/118
max 3.55% 6.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe zawiera się w przedziale od 70 do 100 procent wartości aktywów funduszu, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę