Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,10 PLN
+0,23 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.61% -7.68% 2/21
3m -6.99% -11.59% 3/21
6m -3.73% -8.42% 3/20
12m -1.99% -8.43% 3/20
36m 4.66% -6.03% 1/17
YTD -6.93% -11.34% 3/21
max 15.86% 2.03% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI All Countries World Index + 20% G0PL + 10% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 40% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,76 od -0,00 do 0,80 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,25% od 1,17% do 3,54% niska zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,34 do -0,01 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę